«Χρέος μας να αφιερώσουμε τον εαυτό μας στη δημιουργία μιας ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας, όπου θα επικρατήσουν η δικαιοσύνη, η ηθική, η εμπιστοσύνη και η ανθρωπιά» Choi Hong Hi.